Ügyvédi munkadíj kiszámítása - adatbevitel

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdése szerint a felek a megbízási díjban szabadon állapodnak meg. A bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ügyvéd által képviselt fél ügyvédi költségként a fél és az ügyvéd között létrejött ügyvédi megbízási szerződésben kikötött munkadíj, valamint a b) pont alapján a fél által ügyvédje részére költségtérítésként megfizetett indokolt készkiadások együttes összegét számíthatja fel. A Rendelet 2. § (2) bekezdése kimondja, hogy az (1) bekezdés alapján felszámított munkadíj összegét a bíróság indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel. A bíróság döntését indokolni köteles. A Rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a fél a 2. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően a Rendeletben részletezettek szerint is felszámíthatja a munkadíj összegét.

A honlapon működő kalkulátor segítségével a Rendelet szerint számítható ki a polgári és közigazgatási bírósági eljárásban a felet, a beavatkozót és az érdekeltet képviselő - ügyvédi tevékenységet gyakorló - egyéni ügyvéd, európai közösségi jogász, ügyvédi iroda (a továbbiakban együtt: ügyvéd) és kamarai jogtanácsos munkadíja.

A kalkulátorban lehetőség van arra, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szerinti illetékmértéket megadjuk, így a végeredményben az ügyvédi munkadíjon kívül az illeték összegét is láthatjuk, és az összes költséget pernyertesség-pervesztesség arányában eloszthatjuk a két fél között.

A pertárgy értéke (fellebbezésben, felülvizsgálati kérelemben a vitatott összeg)...

Szíveskedjen megadni a pertárgy értékét!

,- forintTöröl

Megkezdett tárgyalási órák száma, valamint az ügyvédnek az eljárást megelőző és a tárgyaláson kívül végzett igazolt tevékenységének óraszáma összesen:

óraTöröl

Nemperes eljárásban vagy hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárás vonatkozásában számítunk?

Másodfokú vagy felülvizsgálati eljárás vonatkozásában számítunk?

Számítsunk +27% áfát?

Ha illetéket is szeretne számíttatni, kérjük, írja meg annak összegét vagy válasszon a listából!

,- forintTöröl